Om oss

Klubbens verksamhet riktar sig till vanliga människor av alla sorter i alla åldrar. För oss skärgårdsbor är det viktigt att sporten inte på något sätt belastar miljön. Tvärtom tror vi att den som ror har tid och ro att registrera omgivningen och därigenom också sätter värde på och respekterar den. Verksamheten har varit möjlig tack vare ett femtontal framsynta sponsorer.

För tillfället har vi 4 roddlag, som är aktiva med att ro i kyrkbåtar och tränar under sommaren. Herrlaget hålls i kurs av Caj-Viking Österberg (050 - 511 8120) och damlaget av Lillemor Wennerström (0400 - 638 323). Ta gärna kontakt ifall du vill ut och träna på rodd!

FO-nummer: 3065364-3

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för i år är 20€/år för vuxna samt 10€/år för barn och ungdomar under 16-år från samma familj.

 

Styrelsen

I år sitter följande medlemmar i styrelsen:

Lillemor Wennerström (ordförande), Sonja Knuts-Söderlund (viceordförande), Kjell Wennström (sekreterare), Kim Groop, Henrik Lönnfeldt, Mårten Aspelin och Kaj-Viking Österberg. Suppleanternar är Åsa Jusslin och Lea Österberg. Kjell Wennström fungerar som kassör.

 

Vem tar hand om vad?

Frågor angående: Kontakta först:
   
Tävlingar Lillemor Wennerström
Roddskolan Kjell Wennström
Träning, A-laget Kaj-Viking Österberg
Träning, Damlaget Lea Österberg
   

 

Lite historia

På ett utvärderingsmöte i augusti 2007, efter den första Hitisrodden, vara alla som deltog eniga om att det borde finnas fortsättning och därmed sattes ett arbetsgrupp ihop. Den 6 oktober 2007 beslöt gruppen bilda klubben "Hitis Rodd- och Kanotklubb rf" och en styrelse utsågs med Rune Fihlman som ordförande. Stiftelseurkunden undertecknades den 22 Februari 2008 av Leif Degerth, Rune Fihlman, Marica Fihlman och Camilla Lumme, och klubben registrerades.